Jakt i Norge

Jakt i Norge, og hele verden som sådan, har en lang historie. Det var lenge vår viktigste kilde til mat og det var noe alle drev med, av nødvendighet. I dag er det ikke slik naturligvis, og de som jakter gjør det mest som en hobby, men det er fortsatt en særdeles populær hobby. Vi skal se på norsk jakt i sin helhet, altså hvordan du får løyve, hva det er lov til å jakte på, og hva du absolutt ikke får gjøre. Men først: litt historie om denne eldgamle aktiviteten.

Jaktens historie

Det er ingen tvil om at jakt har spilt en enorm rolle både i Norge og i resten av verden. Så lenge det har levd mennesker her i landet, har vi måttet jakte på maten vår, ofte i større grad enn andre tidligere sivilisasjoner har måttet gjøre. Dette skyldes det faktum at det norske klimaet ofte gjør det vanskelig å dyrke nok mat. Derfor har alle nordmenn gjennom tidene, både vikinger og samer, måttet rette mye av sitt fokus mot det å jakte på dyr som elg, hjort, kanin, rype og mye mer.

Hvilke dyr jaktes i Norge?

Dyrene som jaktes i Norge deles gjerne opp i to distinktive grupper – storvilt og småvilt. Større ville dyr, slik som elg, hjort, rådyr og villrein, regnes som storvilt, og sesongen for å jakte på disse dyrene begynner om høsten og avsluttes på våren. Småvilt består på den andre siden av mindre dyr, blant annet en rekke fuglearter slik som ender, gjess, orrfugl, rype og storfugl. Det finnes også noen få pattedyr som regnes for å være småvilt, blant annet hare og rødrev. For tiden er det hjort det felles mest av.

Hvem kan bli jeger?

Om du ønsker å bli jeger i Norge må du stort sett ha bestått jegerprøven. Her i landet finnes det flere ulike regler for hvem som kan jakte, ut fra hvilke typer dyr du har intensjoner om å jakte på. Om du har planer om å jakte på småvilt må du være fylt 16 år, men du kan bli med på opplæringsjakt fra og med det året du fyller 14, og unge jegere trenger ikke bestått jegerprøve. Når det gjelder storvilt må du være 18 år, og ha bestått jegerprøve og skyteprøve.

Jaktens kontroverser

Det finnes en hel del kontroverser angående jakt i Norge, og det som antageligvis er den største av disse kontroversene er den systematiske jakten på de fire norske store rovdyrene – ulv, bjørn, jerv og gaupe. Alle disse fire artene står for tiden på den nasjonale rødlista, et register som holder styr på hvilke arter som står i fare for å fullstendig forsvinne fra den norske naturen. Disse rovdyrene spiller en særdeles viktig rolle i den norske naturen, i og med at de holder bestandene av andre dyr i sjakk på naturlig vis.

Human jakt

En av de aller viktigste faktorene når det gjelder jakt i Norge, er det faktum at all jakt skal være human – dette vil si at du aldri skal påføre dyr noen form for lidelse. Dyrene skal alltid avlives på mest mulig effektivt vis, men dette blir ofte vanskelig i og med at enkelte dyr klarer å slippe unna jegeren etter et skadeskudd, noe som gjør at du er forpliktet til å spore opp og avlive dyret. Ut fra de norske jegernes egne rapporter antas det at nesten 4 % av skudd er skadeskudd som ikke dreper.