Rovdyr i Norge

Mange er redde for å møte på rovdyr. I områder med ulv og bjørn kan det være frykt for å sende barn ut på stier og skolevei alene. Det oppstår også konflikter mellom bønder og dyrevernere når ulv og jerv tar sauer og reinsdyr som går på utmarksbeite. Ulven kan også finne på å angripe hunder som brukes i jakt, men dette skjer som regel dersom hunden beveger seg inn på ulvens revir. Men selv om rovdyr kan skape frykt, er rovdyrene viktige for norsk natur og de har en naturlig plass i økosystemet.

Gaupe

Gaupen er Norges eneste ville kattedyr. Den spiser hjort, rådyr og rein, men kan også ta mindre dyr som fugler og rev. Den er en rask jeger, selv om den ikke er så veldig utholdende. Om den ikke fanger byttet sitt kjapt, gir den ofte opp og leter etter noe annet. Voksne gauper lever stort sett alene og er kun sammen med andre gauper i parringstiden. Parringstiden er i mars, og vanligvis får gaupen mellom to og tre unger. Gaupen lever i store deler av landet, men mest i Midt-Norge og på Østlandet.

Jerv

Jerven er Norges største mårdyr og lever for det meste nordover fra Hedmark, på grensen mot Sverige. Den kan se ut som en liten bjørn, og er kjent for å ha glupsk appetitt. Den har ingen problemer med å legge ned et reinsdyr, men jakter også på det meste annet den kommer over. Den er ikke farlig for mennesker, og det har ikke vært rapportert angrep fra jerv. Den får fra én til tre unger i et kull, men får ikke kull hvert år. Ungen forlater hiet tidlig og jerven lever stort sett alene sitt voksne liv.

Bjørn

Brunbjørnen er det største rovdyret i Norge. Det spesielle med bjørnen, er at den går i hi om vinteren og kan sove i et halvt år før den våkner igjen på våren. Den kan i noen tilfeller bli opptil 50 år gammel, selv om den sjelden blir det i vill tilstand. En annen forskjell mellom bjørn og andre dyr, er at bjørnen går på hælen, mens andre dyr går på tærne. Den kan også reise seg på to bein, noe den gjør når den er nysgjerrig eller trenger oversikt. Den ser ikke så godt, men har god luktesans.

Ulv

Ulven er det mest sosiale rovdyret i Norge. De lever i flokk, men er ekstremt sky overfor mennesker. De fleste vil aldri komme til å se en ulv i naturen siden den er så menneskesky. Ulven er det mest mytiske rovdyret vi har, og det mest omdiskuterte rovdyret i Norge. Ulven kan angripe mennesker, men det er ikke vanlig at den gjør det. Den spiser i hovedsak elg, rådyr, rev og mindre gnagere. En stor utfordring med ulven nå er innavl, siden nesten alle ulvene i Norge er i slekt med hverandre.

Rovfugler

I Norge har vi både havørn og kongeørn. Havørnen er størst, men ellers er det vanskelig å se forskjell på dem, spesielt fra lang avstand. Men ser vi på måten de holder vingene ut fra kroppen på, kan vi se at havørnen holder dem rett ut fra kroppen, mens kongeørnen gjerne holder dem oppover i en svak v-form. Ørnene lever i par og legger normalt ett til to egg som klekkes etter 45 dager. Kongeørnen holder til på land, mens havørnen er mer bundet til havet, sjøer og elver. Rovfuglene forsvarer sitt territorium mot andre.